Home » Hà Nội chuyển khu đô thị Thanh Hà về quận Hà Đông » Mường Thanh đã mua lại phần lớn dự án Thanh Hà từ Cienco 5 để tiếp tục triển khai. Ảnh: Hiếu Công.

Mường Thanh đã mua lại phần lớn dự án Thanh Hà từ Cienco 5 để tiếp tục triển khai. Ảnh: Hiếu Công.

Mường Thanh đã mua lại phần lớn dự án Thanh Hà từ Cienco 5 để tiếp tục triển khai. Ảnh: Hiếu Công.

Mường Thanh đã mua lại phần lớn dự án Thanh Hà từ Cienco 5 để tiếp tục triển khai. Ảnh: Hiếu Công.

Xem Thêm

Toàn Cảnh Công Viên Nước Tại Khu đô thị mới Thanh Hà Cienco 5

Giá Vé Công Viên Nước Tại Khu Đô Thị Thanh Hà Kiến Hưng Hà Đông

Hiện nay với tiến độ thi công Công Viên Nước tại Khu Đô Thị Thanh …