Home » Hà Nội chuyển khu đô thị Thanh Hà về quận Hà Đông » Phần lớn khu đô thị phần đang ngổn ngang cảnh san nền. Ảnh: Hiếu Công.Nhiều sai phạm

Phần lớn khu đô thị phần đang ngổn ngang cảnh san nền. Ảnh: Hiếu Công.Nhiều sai phạm

Phần lớn khu đô thị phần đang ngổn ngang cảnh san nền. Ảnh: Hiếu Công.Nhiều sai phạm

Phần lớn khu đô thị phần đang ngổn ngang cảnh san nền. Ảnh: Hiếu Công.Nhiều sai phạm

Xem Thêm

Sàn Mường Thanh Bán Chung Cư Thanh Hà Cienco 5 tới tay hàng trăm khách hàng

Sốt đầu năm 2019 Sàn Mường Thanh Bán Chung Cư Thanh Hà Cienco 5 tới tay hàng trăm khách hàng

Đầu năm 2019 người dân ồ ạt đi mua nhà ở, Sàn Mường Thanh Bán …