Home » Bảng Báo Giá » Bảng Báo Giá Chung Cư B2.1 HH03 Thanh Hà

Bảng Báo Giá Chung Cư B2.1 HH03 Thanh Hà

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH03 Thanh Hà

Cập nhật ngày 11/02/2019

PHÒNG BÁN HÀNG – SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜNG THANH
HOTLINE: 0963933669 (ĐÌNH HÀ)
Địa Chỉ: Tòa Nhà BQL Dự Án KĐT Thanh Hà.

Thông Tin Cần Biết:

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH03 Tòa A

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH03A2865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03A3672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03A3865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03A32670.6178.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A32870.5978.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A4464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03A4672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03A41864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03A42670.6178.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A42870.5978.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A52670.6178.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A7464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03A9672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03A11672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03A13464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03A13865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03A132670.6178.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A14464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03A142870.5978.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A15464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03A16672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03A17464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03A17865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03A18464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03A18865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03A181465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03A182870.5978.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A19862.7368.35NamBắc10.515732.675
B2.1HH03A191062.7368.35NamBắc10.515732.675
B2.1HH03A192062.6468.35Tây căn gócĐông1115766.85
B2.1HH03A192270.6178.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A192470.5978.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03A192662.6468.35BắcNam1115766.85

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH03 Tòa B

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền  
B2.1HH03B21864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03B22264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03B3464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03B3672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B31864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03B32264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03B32870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B4272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B4464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03B4672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B42264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03B42670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B42870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B5464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03B52670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B52870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B62670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B62870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B72670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B72870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B8672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B82670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B92670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B102870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B11672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B112670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B112870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B122670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B122870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B13272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B13464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03B13672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B13865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03B132670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B132870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B14272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B14464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03B14672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B142670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B142870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B15464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03B152870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B162670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B162870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B172870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B18272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B18464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03B18672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03B18865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03B181864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03B182670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B182870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03B198862.7368.35Bắc10.515673.665
B2.1HH03B1910862.7368.35Bắc10.515673.665
B2.1HH03B192062.6468.35Tây căn gócĐông1115766.85
B2.1HH03B192270.6178.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03B192470.5978.28BắcNam1115876.08
B2.1HH03B192662.6468.35BắcNam1115766.85

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH03 Tòa C

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH03C21465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C22264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C23264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C3272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C3464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C3672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C31465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C31864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03C32264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C32670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C32870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C33264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C4272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C4464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C4672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C4865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C41465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C41672.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03C42072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03C42264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C42670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C42870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C43264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C5464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C52670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C52870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C53264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C6464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C62670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C62870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C7272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C7464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C72670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C72870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C82670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C82870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C9272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C9464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C92670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C10464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C102670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C102870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C11464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C112670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C112870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C12464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C122670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C122870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C13272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C13464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C13672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C132264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C132670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C132870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C14272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C14464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C141465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C142670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C142870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C15464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C15672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03C152670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C152870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C16464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C162670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C162870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C17464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C17865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C171465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C172670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C172870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C173264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C18464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03C18865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C181465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03C182264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C182670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C182870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03C183264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03C198NamBắc1515
B2.1HH03C1910NamBắc1515
B2.1HH03C1920Tây căn gócĐông1515
B2.1HH03C1922BắcNam1515
B2.1HH03C1924BắcNam1515
B2.1HH03C1926BắcNam1515

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH03 Tòa D

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH03D21465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03D21672.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03D22264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03D3272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D3464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D31672.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03D31864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03D32072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03D32264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03D32870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D33264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03D4272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D4464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D4672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D41465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03D41672.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03D41864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03D42072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03D42264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03D42670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D42870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D43264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03D5272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D5464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D5672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D52870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D6672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D62870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D7272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D7464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D7672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D72670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D72870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D8272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D8672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D9672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D92670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D92870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D10672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D102670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D11272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D11464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D11672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D112670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D112870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D12672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D122670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D122870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D13464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D13672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D13865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03D131864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03D132670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D132870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D14272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D14464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D14672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D142670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D142870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D15272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D16464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D162870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D17272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D17464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03D17672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D17865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03D171465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03D172670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D172870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D18672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03D18865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03D182670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03D183264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03D198NamBắc1515
B2.1HH03D1910NamBắc1515
B2.1HH03D1920Tây căn gócĐông1515
B2.1HH03D1922BắcNam1515
B2.1HH03D1924BắcNam1515
B2.1HH03D1926BắcNam1515

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH03 Tòa E

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH03E21864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03E22072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03E31672.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03E32072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03E32670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E32870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E33264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03E4272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E4464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E4672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E4865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03E41465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03E41672.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03E42264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03E42670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E42870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E43264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03E5272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E5464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E5672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E52670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E52870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E6464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E6672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E62870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E7272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E7464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E7672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E72870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E8672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E9272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E9672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E92870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E102670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E102870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E11464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E11672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E112670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E112870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E12672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E122670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E122870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E13272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E13464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E13672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E13865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03E132670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E132870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E133264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03E14272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E14464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E14672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E142670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E142870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E152670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E152870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E16464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E162670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E162870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E17272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E17464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E17672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E17865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03E172670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E172870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E173264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03E18272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E18464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03E18672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03E18865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03E181465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03E182670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E182870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03E183264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03E191062.7368.35NamBắc10.515732.675
B2.1HH03E192072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03E192264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03E192462.6468.35BắcNam10.515732.675
B2.1HH03E192670.6178.28BắcNam10.515836.94

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH03 Tòa F

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH03F21864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03F22264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03F31465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03F31864.9771.96TâyĐông1215878.52
B2.1HH03F32072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03F32264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03F33264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03F42072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03F42264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03F42670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F42870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F43264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03F5272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03F5464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03F52670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F53062.6468.35BắcNam10.515732.675
B2.1HH03F62670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F7272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03F7464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03F72670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F72870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F92870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F112670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F112870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F12272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03F122670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F122870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F13672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03F132670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F132870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F133264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03F14272.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03F14464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03F142670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F142870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F152670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F152870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F162670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F17464.9771.96ĐôngTây1115806.56
B2.1HH03F17672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03F172870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F173264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03F18672.4479.96Đông căn gócTây11.3315920.9468
B2.1HH03F181465.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03F182670.6178.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F182870.5978.28BắcNam10.515836.94
B2.1HH03F19865.1171.63NamBắc10.515767.115
B2.1HH03F192072.5179.96Tây căn gócĐông12.36151003.3056
B2.1HH03F192264.3571.63BắcNam10.515767.115
B2.1HH03F192462.6468.35BắcNam10.515732.675
B2.1HH03F192670.6178.28BắcNam10.515836.94