Home » Bảng Báo Giá » Bảng Báo Giá Chung Cư B2.1 HH02 Thanh Hà

Bảng Báo Giá Chung Cư B2.1 HH02 Thanh Hà

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH02 Thanh Hà

Cập nhật ngày 11/02/2019

PHÒNG BÁN HÀNG – SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜNG THANH
HOTLINE: 0963933669 (ĐÌNH HÀ)
Địa Chỉ: Tòa Nhà BQL Dự Án KĐT Thanh Hà.

Thông Tin Cần Biết:

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH02Tòa A

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH02A21661.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02A3871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02A31061.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02A31661.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02A32063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1HH02A32866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A33066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A33461.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02A4871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02A41061.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02A41661.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02A42063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1HH02A42866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A43066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A52866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A72866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A73066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A113066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A13871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02A131061.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02A132866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A133066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A14871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02A142866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A143066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A153066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A16871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02A17871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02A171061.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02A172866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A173066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A18871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02A181061.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02A182866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A183066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A19855.8761.51BắcNam10.515660.855
B2.1HH02A191055.8761.51Đông căn gócTây11.3315711.9083
B2.1HH02A192056.9063.19NamBắc10.515678.495
B2.1HH02A192267.1173.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A192467.1173.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02A192656.9063.19BắcNam10.515678.495

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH02Tòa B

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH02B21015
B2.1HH02B21661.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02B22063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1HH02B3271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02B31661.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02B32063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1HH02B32461.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02B32866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B33066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B33461.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02B4271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02B42063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1HH02B42866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B43066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B43461.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02B52866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B53066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B6271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02B7271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02B72866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B73066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B13271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02B131661.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02B132866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B133066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B133461.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02B14871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02B142866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B143066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B152866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B153066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B162866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B163066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B172866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B173066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B182461.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02B182866.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B183066.7273.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B183461.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02B191055.8761.51Đông căn gócTây11.3315711.9083
B2.1HH02B192267.1173.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B192467.1173.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02B192656.9063.19BắcNam10.515678.495

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH02Tòa C

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH02C32059.5766.39TâyĐông10.515712.095
B2.1HH02C32259.1565.77Tây căn gócĐông10.515705.585
B2.1HH02C32659.5766.39BắcNam10.515712.095
B2.1HH02C33068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C33268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C41471.3480.80NamBắc1215984.6
B2.1HH02C42059.5766.39TâyĐông10.515712.095
B2.1HH02C42259.1565.77Tây căn gócĐông10.515705.585
B2.1HH02C42459.1565.77BắcNam10.515705.585
B2.1HH02C42871.6080.38BắcNam11.3315925.7054
B2.1HH02C43068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C43268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C52871.6080.38BắcNam11.3315925.7054
B2.1HH02C53068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C53268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C62871.6080.38BắcNam11.3315925.7054
B2.1HH02C63068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C63268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C72871.6080.38BắcNam11.3315925.7054
B2.1HH02C73068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C73268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C83068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C83268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C103068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C113068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C113268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C123068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C123268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C132871.6080.38BắcNam11.3315925.7054
B2.1HH02C133068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C133268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C142871.6080.38BắcNam11.3315925.7054
B2.1HH02C143068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C143268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C153068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C153268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C163068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C163268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C173068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C173268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C183068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C183268.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C19271.680.38Đông căn gócTây11.3315925.7054
B2.1HH02C19459.5766.39ĐôngTây10.515712.095
B2.1HH02C19659.1565.77ĐôngTây10.515705.585
B2.1HH02C19859.1565.77Đông căn gócTây10.515705.585
B2.1HH02C191059.5766.39NamBắc10.515712.095
B2.1HH02C191671.3480.80NamBắc1215984.6
B2.1HH02C192059.5766.39TâyĐông10.515712.095
B2.1HH02C192259.1565.77Tây căn gócĐông10.515705.585
B2.1HH02C192459.1565.77BắcNam10.515705.585
B2.1HH02C192659.5766.39BắcNam10.515712.095
B2.1HH02C192871.6080.38BắcNam11.3315925.7054
B2.1HH02C193068.7777.76BắcNam1115870.36
B2.1HH02C193268.7777.76BắcNam1115870.36

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH02Tòa D

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1HH02D21661.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02D22063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1HH02D22461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D32063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1HH02D32461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D32866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D33461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D4271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02D4871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02D42063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1HH02D42866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D43066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D43461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D5271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02D53066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D7871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02D72866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D73066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D73461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D13271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02D132866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D133066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D133461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D14271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02D142866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D143066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D152866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D153066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D162866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D163066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D17271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02D172866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D173066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D173461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D18271.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1HH02D181061.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1HH02D182461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D182866.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D183066.7273.81NamBắc10.515790.005
B2.1HH02D183461.2168.49NamBắc10.515734.145
B2.1HH02D191055.8761.51Đông căn gócTây11.3315711.9083
B2.1HH02D192056.9063.19NamBắc10.515678.495
B2.1HH02D192267.1173.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02D192467.1173.81BắcNam10.515790.005
B2.1HH02D192656.9063.19BắcNam10.515678.495

Bảng Báo Giá Căn Hộ Chung Cư B2.1 HH02Tòa E

TòaTầngCăn SốDiện Tích
SD (m2)
Diện Tích
XD (m2)
Hướng cửaHướng BCGiá GốcChênh tr/cănTổng Tiền
B2.1 HH02E21661.2168.49BắcNam10.515734.145
B2.1 HH02E33066.7273.81NamBắc1115826.91
B2.1 HH02E42063.7769.92TâyĐông1215854.04
B2.1 HH02E7871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1 HH02E13871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1 HH02E14871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1 HH02E17871.8280.72Đông căn gócTây11.3315929.5576
B2.1 HH02E192267.1173.81BắcNam1115826.91
B2.1 HH02E192467.1173.81BắcNam1115826.91
B2.1 HH02E192656.9063.19BắcNam1115710.09